KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE ADAY AYDINLATMA METNİ


İşbu aydınlatma metni ile siz değerli adaylarımızın kişisel verilerinin, Magic Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca işlenmesine ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

- Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Veri İşleme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebebi

İş başvurunuz kapsamında işlediğimiz verileri aşağıda dikkatinize sunarız:

Şirket, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi işe alım sürecinizi başlatmak ve yürütmek/sürdürmek, şirket içinde belirli bir pozisyon için uygunluğunuzu değerlendirmek ve karara bağlamak amacıyla KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir.

- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz sizin tarafınızdan özgeçmişinizi paylaşmanız yoluyla elektronik veya fiziksel ortamda toplanır ve kısmen otomatik yöntemlerle işlenir. Ek olarak, başvurunuzda referans olarak belirttiğiniz üçüncü kişiler ile iletişime geçilebilir ve kişisel verileriniz bu şekilde de toplanabilir.

- Kişisel Verilerinizin Aktarılması

İşe alım sürecinde paylaşacağınız kişisel verilerinizi, özgeçmişiniz yüklenmesi ve tarafımıza iletilmesi amacıyla altyapı hizmeti aldığımız ve yurt dışında yer alan altyapı hizmet sağlayıcıya aktarılmaktadır. Buna ek olarak, kişisel verileriniz, tarafımıza iletilmesi amacıyla uygulamasını ve sunucusunu kullandığımız e-posta hizmeti sağlayıcıya aktarılmaktadır.

- Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca;
i Yazılı olarak Esentepe Mah. Harman 1 Sk. Nida Kule Blok No: 7-9 İç Kapı No: 54 Şişli / İstanbul adresine, veya
ii info@magic.gs adresine daha önce Şirket’e bildirdiğiniz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden elektronik posta yoluyla.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Saygılarımızla,
Magıc Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim ŞirketiKVKK AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin Magıc Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Bundan böyle kısaca “Magic Games” olarak anılacaktır) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

İşe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin değerlendirilmesini teminen bu verilerimin Magic Games tarafından muhafaza edilmesini onaylıyorum.

Şirket içerisindeki sistemlerin etkin kullanılması amacıyla yurt dışında bulunan bilgi teknolojileri hizmet şirketleri ile çalışılması sebebiyle kişisel verilerimin yurt dışına aktarılmasını onaylıyorum.

Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek belirtilen hususlara açık bir şekilde rıza gösteriyorum.